Nolikums

16.09.2020 / Administrators

9. Uljanas Semjonovas kausa izcīņas basketbolā meitenēm  

I. Vispārīgie jautājumi

1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā norisinās sacensības „Uljanas Semjonovas kausa izcīņa basketbolā ”(turpmāk –Sacensības) 2020. gadā.

2. Sacensības rīko ar mērķi:

           2.1. radīt iespēju Rīgas jaunajām basketbolistēm iegūt spēļu pieredzi;

           2.2. popularizēt sieviešu basketbolu  Rīgā;

           2.3. godināt slaveno  basketbolisti Uljanu Semjonovu.

3. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk – Organizators), reģ. Nr. 90000013606, atbildīgais par sacensībām – galvenais sporta speciālists Egīls Eglītis (tālr. 27898472).

II. Sacensību norises vieta un laiks

4. Sacensības notiek 2020. gadā no 1. līdz4. oktobrim.

5. Sacensības notiek bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” sporta bāzē „Daugavas sporta nams”.

6. Sacensību nolikumu un informāciju par Sacensībām publicē interneta vietnē www.sports.riga.lv.

III. Sacensību dalībnieki, programma un nosacījumi

7. Sacensības notiek šādās vecuma grupās:

           7.1. 2004. gadā dzimušās spēlētājas un jaunākas;

           7.2. 2006. gadā dzimušās spēlētājas un jaunākas.

8. 2004. gadā dzimušo meiteņu grupā piedalās viena uzaicināta un trīs Rīgaskomandas.

9. 2006. gadā dzimušo meiteņu grupā piedalās četras Rīgaskomandas.

10. Sacensības notiek pēc FIBA noteikumiem.

11. Priekšsacīkstēs komandas aizvada viena apļa turnīru, tiekoties katrai ar katru.

12. Priekšsacīkstēs spēles laiks ir4 x 10 min.

13. Priekšsacīkstes norisinās 1., 2. un 3. oktobrī.

14. Finālspēles norisinās 4. oktobrī.

15. Finālspēlēs, saskaņā ar priekšsacīkšu rezultātiem spēlē:

            15.1. 3. un 4. vietas ieguvējas spēlē par 3. vietu;

             15.2. 1. un 2. vietas ieguvējas spēlē par 1. vietu.

IV. Vērtēšana

16. Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par Sacensību nolikuma pārkāpšanu vai neierašanos uz spēli – 0 punktus.

17. Priekšsacīkstēs augstāku vietu ieņem komanda, kurai vairāk punktu.

18. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda kurai:

           18.1. vairāk punktu savstarpējās spēlēs;

           18.2. labāka iegūto un zaudēto grozu starpība savstarpējās spēlēs;

           18.3. labāka iegūto un zaudēto grozu starpība visās spēlēs.                                                                               

V. Pieteikumi un finansiālie noteikumi

19. Komandas līdz Sacensību sākumam Organizatoram iesniedzams komandas pieteikums, kurā, kā arī norādīti spēlētāju vārdi, uzvārdi, dzimšanas dati ar ārsta atļauju piedalīties sacensībās.

20. Treneris ir atbildīgs par spēlētājuveselības stāvokļa atbilstību dalībaiSacensībās, kā arī normatīvajos aktos noteikto epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

21. Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

22. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un/vai video attēli var tikt publicēti Organizatoru tīmekļa vietnēs, (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.

23. Uzaicinātajām komandām Organizators sedz naktsmītņu, ēdināšanas un vietējā transporta izdevumus.

24. Uzaicināto komandu ierašanās diena ir 30.09.2020. no plkst. 14.00.

25. Sacensības notiek bez skatītāju klātbūtnes.       

VI. Apbalvošana

26. Visas komandas apbalvo ar Organizatora kausiem.

27. Katrā vecuma grupā 1.– 3. vietu izcīnījušās komandas (15personas)apbalvo ar medaļām.

28. Katrā vecuma grupā piecas labākās spēlētājas apbalvo ar balvām.

29. Sacensību dalībniecesapbalvo ar piemiņas balvām.