Nolikums

30.08.2018 / Administrators

7. Uljanas Semjonovas kausa izcīņas basketbolā meitenēm   

1. Sacensības tiek rīkotas ar mērķi:

           1.1. radīt iespēju Rīgas jaunajām basketbolistēm iegūt starptautisku spēļu pieredzi;

           1.2. popularizēt sieviešu basketbolu  Rīgā;

           1.3. godināt slaveno  basketbolisti Uljanu Semjonovu.

2. Sacensības organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde (turpmāk - Organizators).

3. Sacensības notiek  2018. gadā no 27. līdz  30. septembrim.

4. Sacensības notiek bērnu un jauniešu basketbola skolas „Rīga” sporta bāzēs „Daugavas sporta nams” un „Rīdzene”.

5. Sacensības notiek šādās vecuma grupās;

           5.1. 2002. gadā dzimušās un jaunākas;

           5.2. 2004. gadā dzimušās un jaunākas.

6. Katrā vecuma grupā piedalās četras uzaicinātās un divas Rīgas  komandas.

7. Sacensības notiek pēc FIBA noteikumiem.

8. Priekšsacīkstēs komandas aizvada viena apļa turnīru.

9. Priekšsacīkstēs spēles laiks ir  4 x 8 min.

10. Priekšsacīkstes norisinās:

           10.1. 27. septembrī – 1 spēle;

           10.2. 28. septembrī – 2 spēles;

           10.3. 29. septembrī – 2 spēles

11. Finālspēles norisinās 30. septembrī.

12. Finālspēlēs, saskaņā ar priekšsacīkšu rezultātiem spēlē:

           12.1. 5. un 6. vietas ieguvēji spēlē par 5. vietu;

12.2. 3. un 4. vietas ieguvēji spēlē par 3. vietu;

12.3. 1. un 2. vietas ieguvējas spēlē par 1. vietu.

13. Par uzvaru komanda saņem 2 punktus, par zaudējumu 1 punktu, par Sacensību nolikuma pārkāpšanu vai neierašanos uz spēli – 0 punktus.

14. Priekšsacīkstēs augstāku vietu ieņem komanda, kurai vairāk punktu.

15. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu ieņem komanda kurai:

           15.1. vairāk punktu savstarpējās spēlēs;

           15.2. labāka iegūto un zaudēto grozu starpība savstarpējās spēlēs;

           15.3. labāka iegūto un zaudēto grozu starpība visās spēlēs;

16. Līdz Sacensību sākumam iesniedzams komandas pieteikums, kurā norādīti spēlētāju vārdi, uzvārdi, dzimšanas dati.

17. Treneris ir atbildīgs par spēlētāju veselības stāvokļa atbilstību dalībai Sacensībās.

18. Organizators nodrošina Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības.

19. Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un /vai video attēli var tikt publicēti Organizatora tīmekļa vietnēs, (tajā skaitā uzglabāti publiskās pieejamības arhīvā), drukātajos izdevumos, TV ierakstos un tiešraidē.

20. Uzaicinātajām komandām Organizators sedz naktsmītņu, ēdināšanas un vietējā transporta izdevumus.

21. Visas komandas apbalvo ar Organizatora kausiem.

22. Katrā vecuma grupā 1.– 3. vietu izcīnījušās komandas (15 personas) 

apbalvo ar medaļām.

23. Katrā vecuma grupā sešas labākās spēlētājas apbalvo ar balvām.

24. Sacensību dalībniekus  apbalvo ar piemiņas balvām.